Tag Archives: padaczka

Padaczka alkoholowa

Padaczka to uogólniony termin, dotyczący schorzeń mózgu i neurologicznych stanów, podczas których chory nie jest w stanie kontrolować odruchów swojego ciała. Nazwę tę stosuje się także w odniesieniu do pewnego stanu, który jednak nie wynika z reakcji zachodzących w mózgu – jest to padaczka o podłożu alkoholowym.

Termin taki jest stosowany przede wszystkim przez wzgląd na podobieństwo objawów. Same czynniki, powodujące sytuację, są bowiem w tym przypadku zupełnie inne. Głównym i decydującym o wystąpieniu objawów padaczkowych czynnikiem, jest w tym przypadku odstawienie alkoholu. Łatwo się zatem domyślić, że ten stan chorobowy dotyczy nałogowych alkoholików, którzy spożywają znaczne ilości napojów wyskokowych.

Continue reading →