Tag Archives: Na czym polega konflikt serologiczny

kropla krwi

Konflikt serologiczny i jego skutki

Każdy człowiek posiada krew o określonej grupie (A, B, 0 lub AB). Większość populacji (ok. 80-85%) ma dodatkowo na powierzchni erytrocytów antygen D, czyli tzw. czynnik Rh. Pozostali, a więc jedynie ok. 15% całej populacji, nie posiadają tego antygenu. Tego rodzaju różnice między matką a nienarodzonym jeszcze dzieckiem wywołują konflikt krwi, nazywany częściej konfliktem  serologicznym. Continue reading →